เพจเฟซบุ๊ก : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว

ตรวจสุขภาพช่องปาก

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลเชียงแสน ได้เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและรักษาฟันให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา


มอบเสื้อนักเรียนและนมอัดเม็ด

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ร้อยโทประภา สายสมบัติ ผู้บังคบกองร้อยทหารม้าที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจ ทัพเจ้าตาก และคณะทหาร ได้เข้ามามอบเสื้อนักเรียนและนมอัดเม็ดให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงแก้ว


                  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายชัยชาญกิตติ์ รักนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงแก้ว สพป.ชร เขต 3 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือโครงการ "โรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project" รุ่นที่ 3 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. ผู้บริหารระดับสูง ศธ. และหน่วยงานภาคเอกชนอีกกว่า19 หน่วยงานเข้าร่วม

                  โดยโรงเรียนบ้านเวียงแก้ว ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียน จาก มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ, บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์